SƏRGİ STENDLƏRİ: NÖVLƏRİ və ÜSTÜNLÜKLƏRİ

SƏRGİ STENDLƏRİ: NÖVLƏRİ və ÜSTÜNLÜKLƏRİ

Virtual texnologiyaların sürətli yayılması, eləcə də İnternet optimallaşdırılması sərgilərin mal və xidmətlərin təşviqi üçün əsas və ən təsirli vasitə olaraq qalmasına mane olmur. Axı, sərgilərdə sənayedəki bütün oyunçuların toplanması, bütün…