Nescafe

Nescafe brendi üçün Coffee Festivalda Proven TTL şirkəti tərəfindən BTL aksiya təşkil olunmuşdur.

İdea, Dizayn, İstehsal Proven TTL şirkətinə məxsusdur.