BALLI

ŞİRKƏT: BALLI

MƏQSƏD: dequstassiya və satış

MƏKAN: 6 supermarket

PERIOD:  yanvar-mart