Radio

Respublikamızda avtomobil sayının 1 milyon 300mindən artıq olmasını nəzərə alsaq, radio reklamları üçün ciddi göstərici hesab etmək olar.

Məhsul və ya xidmətinizin tanıtımı, xatırlatma və ya kampaniyalar üçün radio reklamları ciddi kommunikassiya vasitəsidir.Bu istiqamətdə şirkətimiz təcrübəsini sizinlə paylaşmağa və uyğun qiymətlərlə xidmət göstərməyə hazırdır.