BTL kampaniyalarda innovativ reklamların əhəmiyyəti. Promoting innovation advertising in BTL-Campaigns.

BTL kampaniyalarda innovativ reklamların əhəmiyyəti. Promoting innovation advertising in BTL-Campaigns.

BTL aksiyalar nə üçün önəmlidir?

Adətən şirkətlər müştəri ilə bir başa ünsiyyətdə olmaq, emossional mesajı çatdırmaq, loyallığı artırmaq və müştərinin emossional yarım kürəsində yer tutmaq üçün BTL aksiyalar təşkil edir.

Bundan əlavə, BTL aksiyalar məhsul alışını stimullaşdırmaq üçün əsas vasitələrdən biridir.

Bir çoxlarımız parklarda, dənizkənarında, qapalı məkanlarda o cümlədən, alış-veriş mərkəzlərində, supermarketlərdə müəyyən ərazidə quraşdırılmış reklam aksiyalarının (stendlərin) şahidi olmuşuq.

Mexanizmə görə BTL aksiyalar bir neçə formatda həyata keçirilir.

  • Əyləncəli аksiyalar
  • Tanıtım və məlumat xarakterli
  • Satışı stimullaşdırıcı

BTL aksiyalar adətən maraqlı manual mexanizmli oyunlardan ibarət olur. Lakin insanların diqqətini daha çox cəlb etmək və yadda qalan etmək üçün son bir neçə ildə İNNOVATİV reklam vasitələri ölkəmizdə də geniş yayılmağa başlamışdır. Bunlardan Virtual Reality, İnteractive floor, Kinect sensor, 3D project tipli reklam məhsullarını misal çəkmək olar. PROVEN TTL reklam şirkəti də, əsasən BTL kampaniyaların keçirilməsi istiqamətində ixtisaslaşmışdır və lokal bazarda keyfiyyət və fərqliliyi ilə global və yerli müştərilərə xidmət göstərir.

Важность инновационной рекламы в BTL-кампаниях.

Почему действия BTL так важны?

Как правило, компании организуют BTL-кампании, чтобы общаться со своим клиентом, передавать эмоциональные сообщения, повышать лояльность и оставаться в эмоциональном полушарии клиента.

Кроме того, акции BTL являются одним из основных инструментов стимулирования покупок товаров.

Многие из нас были свидетелями рекламных кампаний (стендов), установленных в парках, на побережье, внутри помещений, в том числе в торговых центрах и супермаркетах.

Согласно механизму, BTL-действия выполняются в нескольких форматах.

  • кампании развлекательного характера
  • знание продукта и акции информативного характера
  • стимулирование продаж

Обычно BTL-акции состоят из ручных игровых игр. Однако за последние несколько лет в нашей стране получили широкое распространение инновационные формы рекламы, чтобы привлечь и удержать внимание людей. Примерами этого являются виртуальная реальность, интерактивный пол, сенсор Kinect, рекламные продукты 3D-проектов.

Рекламная компания PROVEN TTL также специализируется на BTL-кампаниях. PROVEN TTL обслуживает глобальных и местных клиентов с помощью высококачественных и креативных решений.

#PROVEN TTL #BTL #activation #brandactivation #promotion #promoter #production #concept

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *