Reklam kommunikassiyası və arxetiplərin brendlərin uğurundakı rolu

Reklam kommunikassiyası və arxetiplərin brendlərin uğurundakı rolu

Bildiyiniz kimi bir çox böyük brendlər müştərilərin yaddaşlarında qalmaq, rəğbətini qazanmaq, fərqli görünmək və s. səbəblərdən dolayı arxetiplər formalaşdırırlar.

Arxetiplər xarakterinə görə müxtəlif tiplərə bölünür. Bunlardan, qəhrəman, üsyankar, təlxək, qayğıkeş, sehirbaz, müdrük kimi obrazları misal çəkə bilərik. Məhz bu tip xarakterlər brendin güclənməsinə, yaddaşlarda uzun müddət qalmasına təsir göstərir.

Lokal bazarda da bu arxetiplərə müxtəlif sahələrdə və əsasən banklarda rast gəlmək olur. Lakin bu mascot və ya obraz çərçivəsindən kənara çıxa bilmir və şirkətlər bu istiqamətə çox də əhəmiyyət vermir.

Lakin dünya brendi olan M&M’s bu ənənəni 50 ildən çoxdur ki, saxlayır və olduqca uğurlu kommunikassiya edir. Bir çoxlarımızın bildiyi komik və təlxək obrazlar M&M’s markasının strategiyasında önəmli rol oynamışdır.

Как вы знаете многие крупные бренды, чтоб остаться в памятях потребителей, завоевать симпатию, выглядеть иначе и т.д. формируют архетипы. Рекламные коммуникации и роль архетипов в успехе брендов Архетипы по характеристики бывает разных типов. Например герой, бунтарь, клоун, заботливый, волшебник, мудрец — эти персонажи укрепляют бренд и на долгое время остаются в памяти. На локальном рынке архетипов можно встретить в разных сферах в основном их используют в банковском секторе. Но это не выходит за рамки маскота или просто образа и бренды часто на это не обращают внимание. Но мировой бренд M&M’s более 50 лет соблюдает эту традицию и продолжает успешно внедрять. Многим знакомые образы комика и клоуна играют важную роль в стратегии бренда M&M’s

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *